Jag har erfarenhet inom:

Referenser finns om så önskas.